Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Międzylesie

AKTUALNOŚCI:

dodatek na pellet, drewno, olej, gaz LPG

Utworzono dnia 26.09.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu informuje, że z upoważnienia Burmistrza Międzylesia będzie realizował wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  dla mieszkańców gminy Międzylesie.

Na jeden adres przysługuje jeden dodatek.

Dodatek wynosi:

- 3000,-zł - w przypadku gdy kocioł na paliwo stałe zasilany jest peletem drzewnym,

- 1000,-zł - w przypadku gdy kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane są drewnem kawałkowym,

- 500,-zł - w przypadku gdy kocioł gazowy zasilany jest skroplonym gazem LPG  (na gaz ziemny nie przysługuje)

- 2000,-zł - w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł olejowy.

 

Wniosek o przyznanie dodatku

RODO do podpisania

Dodatek węglowy

Utworzono dnia 17.08.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu informuje, że z upoważnienia Burmistrza Międzylesia będzie realizował wnioski o dodatek węglowy dla mieszkańców gminy Międzylesie.

Druki wniosków będą wydawane przez Ośrodek od 23 sierpnia 2022r.

czytaj dalej na temat: Dodatek węglowy

Żywność - dodatkowy termin

Utworzono dnia 15.09.2022

Uwaga!

Dla osób, które nie odebrały żywności w dniach 19 i 20 września wyznaczamy dodatkowy termin

czytaj dalej na temat: Żywność - dodatkowy termin

Zmiana godzin pracy OPS

Utworzono dnia 14.03.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej    w Międzylesiu

od dnia 14 marca 2022r.

czynny w godzinach:

 

Poniedziałek   7.00 – 16.00

Wtorek           7.00 – 15.00

Środa             7.00 – 15.00

Czwartek        7.00 – 15.00

Piątek            7.00 – 14.00

czytaj dalej na temat: Zmiana godzin pracy OPS

zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia za obywateli Ukrainy

Utworzono dnia 25.03.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu informuje, że od dnia 28 marca 2022r. przyjmuje wnioski o zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

 • Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu na okres nie dłużej niż 60 dni.
 • Wysokość świadczenia, o którym  mowa wyżej wynosi zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 40,-zł za osobę dziennie.
 • Świadczenie jest przyznawane na podstawie złożonego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzylesiu wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
 • Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w OPS w Międzylesiu.
 • Świadczenie płatne jest na wskazany we wniosku rachunek bankowy, nie ma możliwości wypłaty świadczenia w gotówce.
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.
 • Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.
 • Poniżej zamieszczamy aktywny wzór wniosku o przyznanie świadczenia oraz karty osoby przyjętej do zakwaterowania, która jest załącznikiem do wniosku (kartę należy wypełnić osobno dla każdej przyjętej osoby)  

 

Wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Ośrodka:

Poniedziałek – 7.00 – 16.00

Wtorek        - 7.00 – 15.00

Środa          - 7.00 – 15.00

Czwartek    - 7.00 – 15.00

Piątek          - 7.00 – 14.00

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELA UKRAINY

KARTA OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA

 

 

czytaj dalej na temat: zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia za obywateli Ukrainy

Dodatek osłonowy

Utworzono dnia 05.01.2022

DODATEK  OSŁONOWY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu informuje, że na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym opublikowanej w Dzienniku Ustaw w dniu 3 stycznia 2022r. gminy realizują zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańców.

W gminie Międzylesie zadanie to będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 3 w Międzylesiu.

Wnioski można składać w terminie od 10 stycznia 2022r.:

 • do 31 stycznia 2022r. i - wówczas dodatek wypłacony zostanie w dwóch równych ratach (I rata – do 31 marca, a II rata do 2 grudnia)
 • w dowolnym terminie maksymalnie do 31 października 2022r. (wówczas wypłata będzie w całości do 2 grudnia).

          Dodatek osłonowy przysługuje, gdy dochód nie przekracza:

- 2100,-zł w gospodarstwie jednoosobowym,

- 1500,-zł na osobę w rodzinie.

Dochód obliczany jest zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (dochód netto). Składając wniosek do dnia 31 lipca 2022r. należy wykazać dochody za rok 2020, natomiast składając wniosek od 1 sierpnia 2022r. należy wykazać dochody za rok 2021.

 

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - pod warunkiem wpisania typu ogrzewania do Centralnej Bazy Emisyjności Budynków, dodatek wynosi rocznie:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego jest  przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku wskazania poczty elektronicznej wnioskodawca zostaje poinformowany o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w urzędzie. Natomiast odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Wniosek do pobrania

Instrukcja wypełnienia wniosku

czytaj dalej na temat: Dodatek osłonowy

Wigilia dla Samotnych

Utworzono dnia 14.12.2021

Organizatorzy „Wigilii  dla samotnych” informują , że z powodu wprowadzenia nowych obostrzeń covidowych spotkanie wigilijne

planowane na 19.12.2021r.  – nie odbędzie się. 

Zostaną przygotowane paczki świąteczne dla osób wytypowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu, podobnie jak w ubiegłym roku. 

Paczki zostaną dostarczone do domów dnia 23.12.2021r. przez pracowników OPS i MGOK.

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Utworzono dnia 19.10.2021

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko
 

ASYSTENT RODZINY

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu z siedzibą przy
ul. Kolejowej 3, 57-530 Międzylesie,

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
asystent rodziny.

Miejsce pracy:

 • Praca na terenie miasta i gminy Międzylesie,

Planowany termin zatrudnienia:  grudzień 2021r.

czytaj dalej na temat: Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 57

W poprzednim tygodniu: 49

W tym miesiącu: 164

W poprzednim miesiącu: 228

Wszystkich: 37135