Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Międzylesie

Karta Seniora

Czcionka:

    

Informujemy, że od 15 stycznia 2020r. Gmina Międzylesie przystąpiła do Programu Gmina Przyjazna Seniorom   i Ogólnopolska Karta Seniora.

Organizatorem Programu jest Stowarzyszenie MANKO  z siedzibą przy ul.Siarczki 16, 30-698 Kraków.

W Gminie Międzylesie Programem będzie się zajmował Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu.

Karta Seniora w edycji lokalnej, czyli Karta Seniora Ogólnopolska Gmina Międzylesie, przysługiwać będzie osobom, które zamieszkują na terenie Gminy Międzylesie  i w dniu złożenia wniosku o wydanie karty ukończyły 60 rok życia.

Otrzymanie Karty Seniora potwierdza uprawnienia jej posiadacza do otrzymania ulg i zniżek oferowanych przez firmy i instytucje, które zgłosiły się jako Partnerzy Programu na terenie całego kraju.

Wyrobienie karty będzie bardzo proste. Wystarczy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu, ul.Kolejowa 3 (budynek dworca PKP) i wypełnić formularz zgłoszeniowy, karta zostanie wydana od razu na miejscu, bezpłatnie   i bezterminowo.

W celu wyrobienia Karty Seniora zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej od dnia  2 marca 2020r.

Więcej można przeczytać na stronach  https://glosseniora.pl/gps/

Druk wniosku o wyrobienie Karty Seniora

 

 

 

KORZYśCI DLA SENIORÓW Z PROGRAMU GMINA PRZYJAZNA SENIOROM:

 • oszczędność na usługach i produktach firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora
 • oszczędność na wysyłce pocztowej formularza zgłoszeniowego, niezbędnego do wyrobienia karty = koperta + znaczek w dwie strony (około 6 zł)
 • wygoda wyrabiania Ogólnopolskiej Karty Seniora na miejscu, np. w urzędzie gminy lub powiatu
 • większa liczba punktów honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora w gminie i całym kraju
 • regularne otrzymywanie Ogólnopolskiego Magazynu Głos Seniora
 • łatwiejszy dostęp do wykładów edukacyjnych i aktywizacyjnych, konkursów   i projektów organizowanych przez Ogólnopolski Magazyn Głos Seniora
 • przekonanie, że samorząd dba o seniorów, ułatwiając im dostęp do Ogólnopolskiej Karty Seniora, Magazynu Głos Seniora oraz innych aktywności
 • realny wpływ na współtworzenie Programu poprzez promowanie Ogólnopolskiej Karty Seniora w swoim lokalnym środowisku (każdy senior może wprowadzić do Programu nowe firmy, np. ulubioną kawiarnię czy fryzjera)

 

KORZYŚCI DLA LOKALNEJ GOSPODARKI  Z PROGRAMU GMINA PRZYJAZNA SENIOROM:

 • lokalni przedsiębiorcy przygotowując specjalną ofertę dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora, zwracają większą uwagę na nową grupę docelową, jaką są osoby 60 +
 • przedsiębiorcy zyskują nowych, stałych klientów
 • seniorzy dzięki Ogólnopolskiej Karcie Seniora taniej podróżują (zniżki na przejazdy, noclegi, restauracje)
 • firmy partnerskie dołączają do grona ponad 1500 punktów w całej Polsce, które honorują Ogólnopolską Kartę Seniora
 • zwiększa się atrakcyjność turystyczna gminy wśród posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora w całej Polsce
 • przedsiębiorcy mają szansę wykazać się jako firmy odpowiedzialne społecznie
 • zwiększa się zainteresowanie firmami honorującymi Ogólnopolską Kartę Seniora wśród polskich turystów
 • przedsiębiorcy zyskują promocję i dobry wizerunek w środowisku lokalnym
 • Gmina Partnerska jest promowana w całej Polsce wśród wszystkich posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora i czytelników Głosu Seniora(0,5 miliona seniorów rocznie)
 • Seniorzy chętniej korzystają z usług firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora     

 

Program ten ma za zadanie aktywizować seniorów z zakresu zdrowia, prawa, ekonomii i bezpieczeństwa, ale również ma aktywizować lokalnych przedsiębiorców w zakresie srebrnej gospodarki, uświadamiając im jak olbrzymi potencjał konsumencki drzemie w tej grupie społecznej. I tu mamy ogromną prośbę do firm i instytucji działających na terenie Gminy Międzylesie:

 

Szanowni Prezesi, Dyrektorzy, Właściciele Firm

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do przystąpienia do Programu Ogólnopolska Karta Seniora i tym samym do dołączenia do grona Partnerów, honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora. Program wyróżnia się na rynku, spośród innych tego typu inicjatyw, bowiem to jedyny program o zasiągu ogólnokrajowym.

Co zyskują firmy przyjazne Seniorom?

Firmy, które są partnerami Ogólnopolskiej Karty Seniora stają się rozpoznawalne wśród Seniorów – zyskują certyfikat Firmy Przyjaznej Seniorom. Nadto, mają możliwość udziału w licznych eventach seniorskich organizowanych pod patronatem Głosu Seniora w całej Polsce (ok. 200 wydarzeń w roku), prezentując bezpośrednio swoje produkty i usługi, a także rozdając ulotki.

Stowarzyszenie MANKO, jako organizator Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz Europejskiej Karty Seniora, pomaga firmom partnerskim w promowaniu ich marki poprzez m.in. zamieszczanie reklam w Ogólnopolskim Magazynie Głos Seniora oraz jego lokalnych edycjach. To od firmy partnerskiej zależy, w jakim zakresie chce współtworzyć Ogólnopolską Kartę Seniora oraz Europejską Kartę Seniora i jakie działania chce podejmować z Głosem Seniora.

Jak firma może zgłosić się do programu Ogólnopolska Karta Seniora? Wystarczy, że wypełni poniższy formularz zgłoszeniowy i dostarczy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu, a my prześlemy go do Stowarzyszenia MANKO. Zgłoszenie jest bezpłatne, w przypadku firm z terenu Gminy Międzylesie.

Druk zgłoszenia firmy do Programu

Zegar

Imieniny