Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Międzylesie

Dodatek osłonowy

Utworzono dnia 05.01.2022
Czcionka:

Dodatek osłonowy

 

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu informuje, że na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym opublikowanej w Dzienniku Ustaw w dniu 3 stycznia 2022r. gminy realizują zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańców.

W gminie Międzylesie zadanie to będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 3 w Międzylesiu.

Wnioski można składać w terminie od 10 stycznia 2022r:

  • do 31 stycznia 2022r. i - wówczas dodatek wypłacony zostanie w dwóch równych ratach (I rata – do 31 marca, a II rata do 2 grudnia)
  • w dowolnym terminie maksymalnie do 31 października 2022r. (wówczas wypłata będzie w całości do 2 grudnia).

          Dodatek osłonowy przysługuje, gdy dochód nie przekracza:

- 2100,-zł w gospodarstwie jednoosobowym,

- 1500,-zł na osobę w rodzinie.

Dochód obliczany jest zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (dochód netto). Składając wniosek do dnia 31 lipca 2022r. należy wykazać dochody za rok 2020, natomiast składając wniosek od 1 sierpnia 2022r. należy wykazać dochody za rok 2021.

 

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - pod warunkiem wpisania typu ogrzewania do Centralnej Bazy Emisyjności Budynków, dodatek wynosi rocznie:

  • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego jest  przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku wskazania poczty elektronicznej wnioskodawca zostaje poinformowany o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w urzędzie. Natomiast odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Wniosek do pobrania

Instrukcja wypełnienia wniosku

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 44

W poprzednim tygodniu: 243

W tym miesiącu: 69

W poprzednim miesiącu: 1154

Wszystkich: 29217