Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Międzylesie

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Czcionka:

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

 

Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

  •    do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
  •   powyżej  16  roku  życia  do  ukończenia  24 roku  życia  jeżeli  dziecko legitymuje  się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dodatku od 1 listopada 2016r.:

  •    90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  •  110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Niezbędne dokumenty:

  •    wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz - strona o zasiłku rodzinnym),
  •    orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  •    inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia.

Zegar

Imieniny