Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Międzylesie

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

Czcionka:

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

 

Dodatek  przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Przysługuje   na pokrycie  części  wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w  której znajduje się  siedziba  szkoły,  a  także  na częściowe pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły.

Dodatek przysługuje rodzicom dziecka, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu oraz osobie uczącej się. Dodatek nie przysługuje studentom.

Wysokość dodatku od 1 listopada 2016r.:

  •    113 miesięcznie na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła,
  •      69 zł miesięcznie na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu do szkoły.

 

Niezbędne dokumenty:

  •    wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz - strona o zasiłku rodzinnym),
  •    zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania,
  •    dokument  potwierdzający tymczasowe zameldowanie dziecka w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny lub oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie,
  •    inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia świadczeń.

Zegar

Imieniny