Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Międzylesie

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Czcionka:

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

  •    drugi z rodziców dziecka nie żyje;
  •    powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
  •    ojciec dziecka jest nieznany.

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Wysokość dodatku

Dodatek przysługuje w wysokości po 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci.

Natomiast w przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwota dodatku wynosi po 273,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 546,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci.

Niezbędne dokumenty:

  •    wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz - strona o zasiłku rodzinnym);
  •    kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka;
  •    odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;
  •    kopię odpisu wyroku sądu orzekającego o oddaleniu powództwa o ustalenie alimentów;
  •    inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.

Zegar

Imieniny