Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Międzylesie

Formy udzielanej pomocy

Czcionka:

FORMY UDZIELANEJ POMOCY:

 

 

1.  Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały,

 • zasiłek okresowy,

 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.

 

2.  Świadczenia niepieniężne:

 • pomoc rzeczowa

 • schronienie,

 • posiłek,

 • usługi opiekuńcze,

 • praca socjalna,

 • poradnictwo specjalistyczne,

 • kierowanie do Domu Pomocy Społecznej,

 • sprawienie pogrzebu.

 

3. Rządowy program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania":

 • posiłki, zasiłek celowy na zakup żywności.

Zegar

Imieniny