Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Międzylesie

Usługi opiekuńcze

Czcionka:

USŁUGI OPIEKUŃCZE

 • osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
 • osobom które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc m. in. w zakresie:

 • pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 • sprawowania opieki higienicznej,
 • zalecanej przez lekarza pielęgnacji,
 • zapewnienia kontaktów z otoczeniem w miarę potrzeb.

 

Usługi opiekuńcze świadczone są  na podstawie umów zlecenie zawieranych z osobami z najbliższego otoczenia osoby, która potrzebuje pomocy.

 

Odpłatność za usługi :

Świadczenia w formie usług opiekuńczych  są odpłatne.

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie.

 

 1. Obecnie pełny koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 6 zł.
 2. Kryterium dochodowe na osobę samotną wynosi 643 zł.
 3. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 514 zł.
 4. Osoby korzystające z usług wnoszą odpłatność wg. zasad określonych w Uchwale Nr IV/13/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu  dnia 10 lutego 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania
  :

 

Zegar

Imieniny