Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Międzylesie

Usługi opiekuńcze

Czcionka:

USŁUGI OPIEKUŃCZE

  • osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
  • osobom które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Osoba samotna - zgodnie  z art.6 ustawy to osoba samotnie gospodarująca, niepozostająca w związku małżeńskim i nieposiadająca wstępnych ani zstąpnych.

 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc m. in. w zakresie:

  • pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • sprawowania opieki higienicznej,
  • zalecanej przez lekarza pielęgnacji,
  • zapewnienia kontaktów z otoczeniem w miarę potrzeb.

 

Usługi opiekuńcze świadczone są  na podstawie umów zlecenie zawieranych z osobami z najbliższego otoczenia osoby, która potrzebuje pomocy.

 

Odpłatność za usługi :

Świadczenia w formie usług opiekuńczych  są odpłatne.

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie.

 

  1. Obecnie pełny koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 19,70 zł.
  2. Kryterium dochodowe na osobę samotną wynosi 776 zł.
  3. Osoby korzystające z usług wnoszą odpłatność wg. zasad określonych w Uchwale Nr IV/13/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu  dnia 10 lutego 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania     oraz zmiany do niniejszej uchwały zawartej w  Uchwale Nr XXIII/114/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29 listopada 2016r.

Zegar

Imieniny