Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Międzylesie

Zasiłek pielęgnacyjny

Czcionka:

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

 

Zasiłek  pielęgnacyjny  przyznaje   się   w  celu  częściowego  pokrycia  wydatków  wynikających  z  konieczności zapewnienia  osobie  niepełnosprawnej  opieki  i  pomocy  innej  osoby  w  związku  z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 •    niepełnosprawnemu dziecku;
 •    osobie   niepełnosprawnej  w  wieku  powyżej  16  roku  życia,  jeżeli  legitymuje  się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 •    osobie, która ukończyła 75 lat;
 •    osobie  niepełnosprawnej  w wieku  powyżej  16  roku  życia  legitymującej  się  orzeczeniem o umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności,  jeżeli  niepełnosprawność  powstała  w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom uprawnionym bez względu na dochód.

Wysokość świadczenia:

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie.

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 •    osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 •    osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

 

Niezbędne dokumenty:

 •    wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
 •    dowód osobisty wnioskodawcy,
 •    akt urodzenia dziecka,
 •    orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 •    inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia w zależności od sytuacji rodziny

Zegar

Imieniny