Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Międzylesie

Zasiłek okresowy

Czcionka:

ZASIŁEK OKRESOWY

 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego :

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 634 zł),

  • rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie więcej niż 514 zł na osobę). 

 

Wysokość zasiłku okresowego:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz rodzin -  50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (634 zł) / rodziny (514 zł) a dochodem tej osoby / rodziny;

  • kwota zasiłku nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

 

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Zegar

Imieniny