Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Międzylesie

Świadczenie dobry start 300+

Czcionka:

PROGRAM „DOBRY START”
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu informuje, że zgodnie   z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. realizować będzie nowy rządowy program: „Dobry Start”.

Program „Dobry Start” to  300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej ponadgimnazjalnej -  z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych - oraz w szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym i ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Jest to świadczenie przyznawane bez względu na dochód rodziny.


Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.
 

Wniosek o świadczenie dobry start można składać online już od  1 lipca przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej). Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają    w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

Kwota 300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne ( tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

 

Szczegóły na stronie     https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

 

Zegar

Imieniny